Home
Ik, kind in WOII
Poëzie
LittleBlackHairBook
Aan de Etor
Dagen des Doods
Temmen van de Tijger
J.C.A. Goedhart
Julianapark Schiedam
Smoelwerk
Made in Holland
Nieuwe Verbindingen
Urban is anders
Bestellen

Samenleving drijft op Nieuwe Verbindingen

 

Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Dit weet niemand. De auteurs van dit boek geven een verrassende en inspirerende kijk op onze toekomst. Door als het ware door de top van de Maslow-behoeftepiramide te kijken – die dan een zandloper wordt – ontstaan talloze kansen voor innovaties. Het is voor organisaties belangrijk om de gebaande paden te verlaten en met veelal onverwachte partners ‘nieuwe verbindingen’ aan te gaan.

 

Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie is geschreven door de Syntensmedewerkers Peter Koudstaal en Greetje Bijloo. Peter Koudstaal (45) heeft een passie voor vernieuwing en heeft als innovatiemanager gewerkt aan grootschalige innovatieprojecten binnen bedrijfsleven en overheid. Momenteel maakt hij als manager business development deel uit van het MT van Syntens. Greetje Bijloo (59) verricht al jarenlang binnen Syntens onderzoek naar innovatie. Daarvoor heeft zij meegewerkt aan vele universitaire onderzoekspublicaties.

 

 

In alle sectoren heeft de crisis inmiddels toegeslagen. Opvallend is dat iedere sector de uitweg vooral zoekt in het aanjagen van innovaties binnen het eigen domein. De zorgsector denkt na over slimmere zorg, de bouwsector over anders bouwen en de onderwijssector over vernieuwend onderwijs. Willen we komen tot echt nieuwe oplossingen en inzichten dan moeten gebaande paden verlaten worden en nieuwe verbindingen tussen sectoren worden gelegd. Dit is lastig want sinds eeuwen hebben we onze samenleving verkokerd ingericht.

 

Peter Koudstaal en Greetje Bijloo schetsen in hun bestseller Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie hoe duizenden innovaties ons als samenleving hebben gebracht waar we nu staan. En al deze innovaties zijn ontstaan uit behoeften van mensen. Zoals de vele medicijnen, injectiespuit, stethoscoop, MRI en het zorgverzekeringssysteem voorbeelden zijn van innovaties voor de behoefte gezondheid.

Door de vele crises die de samenleving kent, gecombineerd met ontwikkelingen als verduurzaming en vergrijzing, en hieruit volgende trends als ‘lang gezond willen leven’ zijn behoeften steeds meer een samenstelsel van meerdere behoeften geworden. Men verwacht dat voeding ook bijdraagt aan een goede gezondheid, dat huizen naast het bieden van onderdak ook energiezuinig en veilig zijn en dat scholen naast onderwijs, ook aandacht besteden aan gezondheid van de leerlingen. Om hierop in te spelen moeten organisaties uit verschillende sectoren intensief met elkaar gaan samenwerken. Organisaties moeten op zoek naar nieuwe verbindingen.

 

Deze ontwikkeling is al decennia aan de gang en gaat naar verwachting van de auteurs de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. Bedrijven, overheden en andere organisaties moeten zich daarom verdiepen in manifeste en latente samengestelde behoeften van hun bestaande en potentiële klanten.

Verwachting is dat nog voor 2025 de bestaande maatschappelijke indeling op zijn kop zal zijn gezet. Departementen zijn samengevoegd en de huidige sectoren zullen niet meer als zodanig herkenbaar zijn. Klassieke indelingen zoals de standaard bedrijfsindeling voldoen niet meer. De lezer wordt zelf geprikkeld om vanuit een nieuw paradigma – de zandloper van Koudstaal - naar de toekomst te kijken.

  

De eerste druk van Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie is begin 2010 verschenen en is na 5000 verkochte exemplaren niet meer leverbaar. Begin 2012 is de tweede, herziene en geactualiseerde druk verschenen.

 

Het boek kost € 19,95 en is verkrijgbaar via het CB, bol.com en via onze site.

ISBN: 9789490177140, 168 pagina's hardcover in full colour.

 

 

Zie voor meer informatie www.nieuweverbindingen.nl