Home
Ik, kind in WOII
Poëzie
Nafiss Nia
Kyoyan
Rose R Pereira
George Meeder
Martin Meerwijk
Sjoerd Stellingwerf
Jasper Frauenfelder
LittleBlackHairBook
Aan de Etor
Dagen des Doods
Temmen van de Tijger
J.C.A. Goedhart
Julianapark Schiedam
Smoelwerk
Made in Holland
Nieuwe Verbindingen
Urban is anders
Bestellen

Vandaag is morgen gisteren is Meeders tweede gedichtenbundel. Het eerder uitgebrachte Oud zeer & erger beleefde twee herdrukken en is inmiddels nagenoeg uitverkocht.

 

In Vandaag is morgen gisteren komt merendeels dezelfde thematiek aan de orde als in de eerste bundel. Ook nu is het tekortschieten van het menselijk handelen waarneembaar op het gebied van vreedzame co-existentie, het aangaan en in stand houden van relaties. Deze tekortkomingen zijn nu eens ernstig van toon, dan weer luchtig-relativerend. Ter afwisseling zijn ook enkele korte, lichtvoetige observaties opgenomen.
 

George Meeder (Schiedam 1946) studeerde Nederlands MO-A. Hij is lid van het Westlands schrijverscollectief Schrijvers tussen de kassen en treedt regelmatig op bij poëziemanifestaties in Zuid-Holland.

 

Vandaag is morgen gisteren is verschenen in 2012, 48 pagina's. € 9,90.

ISBN:978-94-90177-15-7

Deze bundel is te bestellen via onze site


 

 

 

In Oud zeer & erger, Meeders eerste dichtbundel, is een romantisch verlangen naar het onbereikbare herkenbaar. Ernst, relativering en humor wisselen elkaar daarbij af. Hoofdthema is de ontoereikendheid van het menselijk handelen.
Deze tekortkoming is waar te nemen op het gebied van de intermenselijke verhoudingen, of het nu gaat om het vraagstuk van oorlog en vrede, het spanningsveld tussen individu en samenleving of het aangaan en in stand houden van (liefdes)relaties.
De constatering hiervan doet pijn en om die pijn te bestrijden, wordt het wapen van de relativering en dat van de humor gehanteerd. Deze beide werken zoals de dichter zelf zegt 'als aspirine'.
 
 

De eerste druk is in 2009 verschenen en is inmiddels uitverkocht. Hetzelfde geldt voor de  tweede druk. Deze bevatte acht nieuwe gedichten en verscheen eind 2009. Eind 2010 verscheen een wederom gewijzigde 3e druk, waarvan nog enkele exemplaren te koop zijn.

 
Oud zeer & erger is 54 pagina's dik en kost € 9,90.

ISBN:978-94-90177-11-9